14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Záchranná služba Praha - západ

Záchranná služba Praha - západ


Adresa stanoviště:  U Včely 1442, Praha 5 - Zbraslav

     Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha-západ byla zaregistrována 1.1. 1993 u Okresního úřadu Praha-západ, jako nestátní zdravotnické zařízení. Od tohoto data, na základě smlouvy nejprve s OÚ Praha-západ, poté s Okresním operačním střediskem ZS Praha-západ a nyní s Územním střediskem zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje se sídlem v Kladně, plní úlohy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby na území Středočeského kraje.
Záchranná služba ASČR Praha - západ je nestátní a neziskové zdravotnické zařízení. Je plně zařazena do Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. V současné době zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči  na území Sředočeského kraje dle smluvních podmínek. Veškerou činnost Záchranné služby ASČR Praha - západ řídí a koordinuje zdravotnické operační středisko Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje, kam jsou přepojeny i tísňové linky č. 155 .  Na  celkem 4 výjezdových stanovištích jsou k dispozici 2 vozy Rychlé lékařské pomoci s posádkou ve složení lékař - řidič záchranář (RLP) v randes-vous systému a  11 vozů Rychlé zdravotnické pomoci s posádkou ve složení sestra specialistka, respektive zdravotnický záchranář - řidič záchranář (RZP). Výhodou systému" rendez - vous"  je to, že většina  pacientů je po vyšetření a ošetření lékařem na místě doprovázena do zdravotnického zařízení sestrou a lékař je volný pro další akutní zásah. Posádky ZS ASČR PZ, spolupracují s posádkami okolních záchranných služeb a vzájemně si pomáhají vykrýt svěřená území. Jedině tak je možné, aby vždy byly u pacienta do 15 minut od nahlášení výzvy, jak to ukládají platné předpisy. Vozidla RZP zajišťují rovněž tzv. sekundární transporty.
 ZS ASČR PZ rovněž disponuje technikou pro mimořádné události a hromadná něštěstí.  Zajímavostí je, že na stanovištích v Mníšku pod Brdy a v Kralupech nad Vltavou, jako první záchranná služba v České republice, úspěšně využíváme systém pro kompresi hrudníku LUCAS 2.

    Nedílnou součástí Záchranné služby ASČR Praha - západ je i tzv. převozová služba (DRNR), která působí v nepřetržitém provozu a je i zálohou pro systém přednemocniční péče. Zajišťuje přepravu pacientů z domova na vyšetření a ošetření, převozy neakutních pacientů k hospitalizaci do nemocnice, po propuštění z nemocnice domů a  neakutní přepravu pacientů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními na základě požadavků praktických a odborných lékařů. Veškerou její činnost organizuje a řídí Operační středisko ZS ASČR PZ, kde slouží zkušené zdravotní sestry a pacient se zde má i možnost poradit, jak postupovat při náhle vzniklých potížích, při zhoršení chronických obtíží, či potřebuje-li převézt na vyšetření či ošetření sanitou.
Důležitou složkou ZS ASČR PZ je i výukové středisko, které úzce spolupracuje s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Zdravotnickou školou 5. května. Výukové středisko ZS ASČR PZ zajišťuje rekvalifikační kurzy pro řidiče dopravy nemocných, raněných a rodiček, kurzy pro řidiče rychlé záchranné služby a rekvalifikační kurzy pro Členy(instruktory) první pomoci. Dále se zabývá výukou první pomoci pro firmy a laickou veřejnost. Velmi významně se podílí na celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků tím, že zajišťuje akreditované školící akce pro zaměstnance ZS ASČR a externí zdravotnické pracovníky.
ZS ASČR PZ zajišťuje rovněž svým operačním střediskem domácí nouzové volání pro smluvní subjekty.

 

ZS ASČR Praha - západ

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm