ASOCIACE SAMARITÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Kdo jsme?

jsme dobrovolným občanským sdružením lidí dobré vůle, jejichž cílem je v kontextu mezinárodního samaritánského hnutí pomoc všem lidem bez ohledu na jejich národní, rasovou, náboženskou, politickou, nebo jinou příslušnost,  to v duchu demokratických a humanitárních tradic, na jejichž základech vznikla Česká republika.

Jak se jmenujeme?

v mezinárodních kontaktech užíváme anglický název Association of Samaritans of Czech Republic a v obou případech zkratku ASČR

Odkud jsme?

kořeny naší organizace pevně tkví v této zemi, kde samaritánské hnutí má již stoletou tradici, kterou se snažíme prodloužit.

Co chceme?

 především rozvíjet naše zdravotnické , sociální a další programy ve spolupráci se všemi, kteří se k samaritánským myšlenkám hlásí, nebo jsou jím sympatické.

Co děláme

cíle, které si Asociace samaritánů ČR stanovila jsou realizovány postupně u vědomí toho, že současná ekonomická situace našeho státu vyžaduje aktivitu sdružení našeho typu především v prioritních oblastech, tzn. zdravotnictví a pomoci sociálně slabým občanům. V současné době zajišťujeme pro Středočeský kraj velmi levný model nestátní zdravotnické záchranné služby v rozsahu čtyřech stanovišť RZP a dvou RLP a v rámci Prahy a SK soubor sociálních služeb společně s humanitární pomocí v případech pohrom.