14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Aktuality » Zdravotnické asistence » Festival Mácháč 2017

Festival Mácháč 2017


Ve dnech  18.8. 2017 od 18 hodin do ranních hodin  20.8. 2017, Záchranná služba ASČR realizovala zdravotnické zajištění hudebního festivalu Mácháč 2017, který se každoročně koná na pláži u Máchova jezera v Doksech v Libereckém kraji a navštěvuje jej několik tisíc, převážně mladých lidí.
Záchranná služba ASČR po celou dobu konání této akce měla na místě jednu posádku RZP, dvě sanitní vozidla DNR, technologické vozidlo  MPO a zdravotnický stan, který byl vybaven potřebným zdravotnickým i technickým vybavením, včetně lehátek.  Zdravotnická část asistence byla prováděna odpovídajícím počtem erudovaných nelékařských pracovníků a praktikantů z řad studentů zdravotnických oborů.
O náročnosti této zdravotnické asistence vypovídá i počet 70 ošetřených pacientů, přičemž 20 jich muselo být transportováno do zdravotnichých zařízeních v České Lípě a v Mladé Boleslavi. Jednalo se o různé stavy intoxikací následkem požití alkoholu a psychotropních látek, dále úrazy hlavy a končetin.
Nejzávažnější událost se stala v neděli, 20.8., těsně před koncem festivalu, kdy nám byl kolem 5.30 hodiny nahlášen úraz po pádu s poraněním kotníku u mladé ženy v kempu. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že tato žena, návštěvnice hudebního festivalu, spadla ze skály za prostorem kempu z výšky cca 5-ti metrů. Následkem pádu z výše si způsobila těžké zranění, ale byla při vědomí a komunikovala. U ženy, rok narození 1991, bylo nutné před transportem z terénu provést fixaci krční páteře límcem, poté byla pomocí Scoop rámu uložena do celotělové vakuové matrace, přikryta dekou a izotermickou fólií a transportována k sanitě RZP. U ženy byl zajištěn periferní žilní přístup s podáním infuzních roztoků a za trvalé monitorace srdečního rytmu a kontrole fyziologických funkcí byla předána do další péče přivolaným posádkám RV a RZP ZZS Libereckého kraje a následně transportována na traumacentrum do nemocnice v Liberci.

Zaznamenal + ilustrační foto:
PhDr. Radek Benda, inspektor provozu ZS ASČR a vedoucí zdravotnické složky zdravotnické asistence Mácháč 2017.

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm