14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Aktuality » Výjezdy » Zneužívání léků.

Zneužívání léků.


Ve středu 4.8. po poledni jedeme k mladému muži s údajnou poruchou vědomí. Na místě leží na lůžku 32letý muž, který nesrozumitelně mluví, neudrží se na nohou a jeví známky intoxikace. Nacházíme načatá balení Heminevrinu a Citalecu, muž posléze přiznává, že užil celkem nezjištěné množství obou léků, protože tomu přece rozumí. Po zajištění ho převážíme k observaci na interní oddělení nemocnice Mělník. Léky muž odcizil v psychiatrické léčebně, kde pracuje jako sestra... Muž byl posléze přeložen do psychitrické léčebny, tentokrát jako klient.

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm