14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Aktuality » Novinky » Letiště Praha - rozhodnutí

Letiště Praha - rozhodnutí


Záchranná služba ASČR PZ se stala oficiálním vítězem veřejné zakázky " Zdravotnická záchranná služba a lékařská služba první pomoci pro Letiště Praha".

Do posledního kola veřejné zakázky, respektive k jednání o ceně, se dostala pouze naše ZS, neboť ostatní kandidáti nesplnili předepsané podmínky zadavatele a tudíž byli nekompromisně vyřazeni. Toto rozhodnutí napadl jeden z neúspěšných kandidátů a podal stížnost, respektive odvolání k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ta v zákonné lhůtě rozhodla a odvolání neúspěšného kandidáta zamítla v plném rozsahu a tím potvrdila, že Letiště Praha ve svém rozhodnutí o vyřazení nepochybila. Rozhodnutí ÚHOS zde... Toto rozhodnutí umožnilo, že již nic nebrání Letišti Praha uzavřít smlouvu s naší ZS.

V současné době probíhají na letišti Praha-Ruzyně bezpečnostní školení těch našich  zaměstnanců, kteří budou tuto péči zajišťovat a zároveň probíhá příprava patřičných smluv tak, abychom mohli tuto službu zajišťovat od 1.12.2011.

Rozhodnutí o výběru je k nahlédnutí v přílohách.   STRANA 1 - STRANA 2

 

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm