14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Aktuality » Cvičení » Cvičení povodňové připravenosti samaritánských organizací v Rakousku

Cvičení povodňové připravenosti samaritánských organizací v Rakousku


 

Ve dnech 22.-24.4.2016 se část Odřadu speciálních prací ZS ASČR Praha-západ zúčastnila, spolu s dalšími 7 partnerskými organizacemi, společného praktického cvičení povodňové připravenosti samaritánských organizací, které se uskutečnilo v městečku Hornstein nedaleko Vídně. Praktické cvičení bylo vyvrcholením společného úsilí věnovaného do projektu povodňové připravenosti, který byl organizován pod hlavičkou SAMARITAN INTERNATIONAL. Během cvičení byla testována spolupráce samaritánských organizací při zajištění komplexní pomoci při hromadném neštěstí v zahraničí. ZS ASČR Praha-západ v rámci cvičení zajišťovala komplexní zdravotnické služby v kooperaci se samaritány ze Slovenska a Maďarska. Mezi úkoly, které musela ZS ASČR Praha-západ během cvičení se zdroji limitovanými povodňovou katastrofou řešit, patřila evakuace části nemocnice s 15 pacienty či opakovené zajištění několika středně až těžce zraněných pacientů při čekání na transport do zdravotnického zařízení. Na místo zásahu dorazila ZS ASČR Praha-západ s touto technikou: 1x technologické vozidlo určené k likvidaci hromadného neštěstí, 1x upravený sanitní speciál RZP, 1x vozidlo RV, 1x zdravotnický stan pro řešení mimořádných událostí.

Zaznamenal:      Ing. Martin Kadlec

Fotodokumentace:        Ivan Mergl, Martin Kadlec, SAMARITAN INTERNATIONAL

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm